Down ahead!

0,00

Nederlandse video over integratie van leerlingen met Downsyndroom in het reguliere vervolgonderwijs .
“Down ahead!” is gemaakt in opdracht van de Stichting Down´s Syndroom. Deze video is bedoeld om een breed publiek van ouders en begeleiders van kinderen met Downsyndroom, leerkrachten en school-leiders in het basis- en vervolgonderwijs en beleidsmakers een beter inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van scholieren met Down-syndroom in het reguliere vervolgonderwijs. Waar de voordelen van integratie van kinderen met Downsyndroom in het reguliere basisonderwijs steeds duidelijker worden, groeit de groep ouders die hun kind graag willen aanmelden op een school voor regulier vervolgonderwijs gestaag. Dit programma biedt aan deze groep ouders zowel als aan docenten en leerlingen van de door hen te benaderen scholen een goed beeld over de wijze waarop deze integratie tot stand kan komen. In deze film staat de individuele integratie van vier leerlingen met Downsyndroom in het reguliere vervolgonderwijs centraal. Het pro-ces wordt gevolgd vanaf de aanmelding tot aan het, via stages, voorbereiden van de betreffende leerlingen op geïntegreerd werk in de maatschappij. Het vervolgonderwijs vormt duidelijk een over-gangsfase van de kinderjaren naar de volwassenheid. Vanuit de gezichtspunten van de verschillende betrokkenen wordt een beeld geschapen van het integratieproces. Maar vooral zal duidelijk worden dat we meer mogen en kunnen verwachten van mensen met Downsyndroom in het reguliere vervolgonderwijs.

Samenstelling: Gert de Graaf en Wim Beijderwellen, regie: Wim Beijderwellen (2002). “Down Ahead!”. Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m. WBM Productions BV, Abcoude, ongeveer 20 minuten.

Dit artikel is niet meer te bestellen, de film kunt u online gratis bekijken.

Uitverkocht

Back To Top