Kleine stapjes supplement Schoolse Vaardigheden

17,00

Supplement schoolse vaardigheden van “Kleine Stapjes”
– nieuwe materialen voor het aanleren van schoolse vaardigheden

Een belangrijke noviteit uit 1996 is de herziening van de boeken “Leren lezen”, “Tellen en cijfers” en “Tekenen en voorbereiding op het schrijven” die nu in de lay-out van “Kleine Stapjes” zijn uitgebracht als Boek 9, 10 en 11. Ze passen dan ook zo achterin de ringband.

Voor de betreffende vaardigheden, t. w. lezen, tellen en schrijven, geldt dat een kind met Downsyndroom zeer veel meer tijd nodig heeft om ze te leren. Wanneer we willen bereiken, dat onze kinderen later op school, zelfs met één of twee jaar leeftijdsverschil, toch nog enige aansluiting hebben aan het leerprogramma van hun klasgenootjes, dan kan dat alleen worden bereikt door veel eerder dan normaal met gericht onderwijs in de bedoelde vaardigheden te beginnen. Alleen na een zeer vroege start kan een kind met Downsyndroom er voldoende lang over doen om hopelijk toch nog op tijd een bepaald eindresultaat te behalen. Een belangrijke mijlpaal bij dat alles is taak FM.I.78 uit “Kleine Stapjes”: “Zoekt afbeeldingen bij elkaar, keuze uit twee”. Vanaf dat moment kan naast het Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen (“OOO”) de aparte handleiding “Leren lezen”, die nu dus is uitgebracht als Boek 9, worden gebruikt. Daarbij gaat het primair om lezen om het praten in plaats van lezen om het lezen. Meer over de achtergronden van de methode vindt u in de SDS-handleiding “Praktische tips ter bevordering van de taal/spraakontwikkeling van kinderen met Downsyndroom” en in “Early intervention, gewoon een alerte manier van opvoeden”.

“Leren lezen” (Boek 9) biedt vele tussenstappen op de weg langs FM.J.117 “Legt een lotto met letters, keuze uit zes” en FM.J.118 “Legt een lotto met woorden, keuze uit vier” in de richting van aansluiting aan bestaande leesmethoden, zoals die in het onderwijs gebruikt worden.

In Boek 10, de nieuwe versie van de handleiding “Tellen en cijfers” wordt het uit het hoofd leren tellen nadrukkelijk onderscheiden van het leren herkennen van cijfers. U vindt ze als aparte deelprogramma’s, die tegelijkertijd worden aangeleerd, in het betreffende boekje terug. Pas wanneer beide vaardigheden voldoende zijn ontwikkeld worden ze samengevoegd. Het uit het hoofd leren tellen gaat niet terug op een taakstelling uit het OOO. Dat is wel het geval met het leren herkennen van cijfers. De basis daarvoor is de hierboven al genoemde taak FM.J.117, maar dan nu met een cijferlotto in plaats van een letterlotto. De betreffende werkwijze is een voortreffelijke voorbereiding op een rekenmethode als “Low-Stress”. Tenslotte gaat het eerste begin van Boek 11 “Tekenen en voorbereiding op het schrijven”, terug op taak FM.F.89 “Doet het tekenen van een cirkel na”. Dat alles betekent dat de bedoelde lesboekjes bij een gemiddeld kind met Downsyndroom vanaf de leeftijd van een jaar of drie met succes gebruikt kunnen worden. Ten aanzien van de term “met succes” citeren we nog uit Boek 5 van Kleine Stapjes (Fijne Motoriek) “…. al de kinderen met Downsyndroom die op de Macquarie Universiteit het Macquarie Program hebben gevolgd, in meer of mindere mate hebben leren lezen. …. Veel kinderen die naar reguliere basisscholen zijn gegaan, hoorden daar jaren bij de besten van hun klas op het gebied van lezen [in Australie, Vertaler] …..”.
Pieterse, M., Treloar, R. e. a. (1996), “Kleine Stapjes; Schoolse vaardigheden (leren lezen, tellen en cijfers, tekenen en voorbereiding op het schrijven)”

Back To Top