Informatiegidsen combipakket: Droom van Down en Ups & Downs (2 x 5 exemplaren)

3,00

Dit is het combipakket van de gidsen Droom van Down en Ups & Downs. U ontvangt van beide informatiegidsen 5 exemplaren. Ideaal pakket om uit te delen op school en aan begeleiders.

De brochures zijn gratis maar omdat ons systeem automatisch 3,95 verzendkosten berekent en de verzend- en verpakkingskosten hoger zijn voor deze brochures rekenen we voor dit pakket een klein bedrag als tegemoetkoming in de kosten.

Wil je liever een andere combinatie, bijvoorbeeld 10 van dezelfde of een andere combinatie. Zet dat dan in de opmerkingen. Het maximum is wel altijd 10.

Droom van Down
De Droom van Down is een informatiegids voor het basisonderwijs. De eerste gids is uitgegeven in het najaar van 2008. Sinds die tijd is er veel verandert. Tijd voor een nieuwe editie van Droom van Down. In deze hernieuwde uitgave (zomer 2015) willen we (toekomstige) leerkrachten, schoolleiders, zorgcoördinatoren, ouders en iedereen die verder professioneel betrokken is bij de aanmelding en het doceren van een leerling met downsyndroom, nuttige, inspirerende en up to date informatie geven. In de gids worden 4 kinderen geïnterviewd in verschillende groepen van het basisonderwijs.

Ups & Downs
De Ups & Downs is een praktische informatiegids voor het voortgezet onderwijs. Een brochure met duidelijke, heldere en inspirerende informatie over de onderwijsmogelijkheden van een leerling met downsyndroom. In 5 interviews vertellen onderwijsprofessionals hun ervaringen over het werken met jongeren met downsyndroom op praktijkschool, vmbo en integratieklas. Deze verhalen laten zien dat jongeren met downsyndroom heel goed in staat zijn onderwijs te volgen binnen het regulier voortgezet onderwijs. In de gids schetst José Smits van In1school het wettelijk kader voor inclusief onderwijs. Tevens bevat het ook een stappenplan voor een succesvolle start op het regulier vo. Kortom een zeer waardevolle gids voor onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs.

Back To Top