Down to Earth – DVD

0,00

Down to Earth is bedoeld als leidraad voor ouders van kinderen met Downsyndroom of een andersoortige verstandelijke beperking, voor leerkrachten van basisscholen en voor Pabo’s en beleidsmakers.

“Down to Earth” is niet van de ene dag op de andere ontstaan. Het is een logisch voortvloeisel uit de research van Gert de Graaf, de medewerker onderwijs van de SDS, die tekende voor de redactie van de video. Velen van u hadden natuurlijk al eerder kennis van genomen van zijn werk via zijn zeer informatieve boek “Mijn kind gaat naar de gewone school”. De video is voor de SDS geproduceerd door de Erasmus Universiteit in samenwerking met WBM Productions. De beelden maken duidelijk met hoeveel liefde voor het onderwerp, en ook met hoeveel plezier, cameraman Jelle Hidma en regisseur Wim Beijderwellen de technische uitvoering hebben gerealiseerd.

De hoofdrolspelers zijn voor trouwe lezers van het magazine van de SDS, “Down + Up”, bepaald geen onbekenden. Eveline Kamperman haalde meermalen de voorplaat (D+U.24, 28), terwijl haar ouders menige bijdrage over haar schreven. Kort geleden, in nummer 38 (zomer 1997), was dat nog: “Papa, mag ik computeren?”. Ook de tweede hoofdrolspeler, Milan Baas, kent u van een voorplaat (D+U.35, herfst 1996). Verder heeft u in diezelfde D+U.38 al over zijn functioneren op school kunnen lezen in “Een jaar met Milan in de klas”.

Op de DVD vertellen de ouders van Eveline en Milan en de leerkrachten van de Goejanverwelleschool in Gouda over de wijze waarop de integratie op deze school heeft plaatsgevonden. Aan de orde komen bijvoorbeeld:

het aannamebeleid van de school;
andere manieren van lesgeven, zoals het aanbieden van lesmateriaal in kleine stapjes;
de aanpak van lezen, schrijven en rekenen;
de voordelen voor andere kinderen die extra zorg nodig hebben;
extra inzet van de ouders thuis en
de sociale aspecten: contacten met klasgenoten, vriendjes aan de deur, deelname aan gewone clubs, erbij horen in de wijk.
Maar vooral vertellen zij dat men meer mag en kan verwachten van een kind met Down syndroom!
Inmiddels volgen vele honderden kinderen met Down syndroom onderwijs op een reguliere basisschool. U leest daar regelmatig over in “Down + Up”. U leest dan echter ook hoe moeilijk het vinden van een school, die een leerling met Down syndroom op wil nemen, vaak gaat. Hopelijk gaat “Down to Earth” daar nu verbetering in brengen.

Beijderwellen, W. en Graaf, G. W. de (1998), “Down to Earth”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen, 25 minuten.

Deze DVD is ondertiteld in het Engels, Duits en Roemeens.

Dit artikel is niet meer te bestellen, de film kunt u online gratis bekijken.

Uitverkocht

Back To Top