Wereld van verschil

6,00

Een wereld van verschil

Interventies gericht op de sociale integratie van basisschoolleerlingen met Downsyndroom,
een onderzoek naar de praktijk.

Eerder, in een Special bij nr. 48 van het eigen SDS-magazine “Down + Up” gaf haar medewerker onderwijs, Gert de Graaf, een uitvoerige beschrijving van de literatuur op het gebied van de sociale integratie van kinderen met Downsyndroom in het reguliere onderwijs. Daarop voortbouwend neemt hij ons in deze Special mee naar twaalf Nederlandse scholen. Zo is het alsof de lezer zelf middenin de praktijk staat. Alles draait dan om de vragen:

Op welke manieren proberen ouders en leerkrachten in de praktijk de sociale integratie te ondersteunen van leerlingen met Downsyndroom in het reguliere onderwijs? En:
Hoe verhoudt zich dit tot hetgeen er in de literatuur wordt aanbevolen op dit gebied?
Daarmee is deze Special een ‘must’ voor allen die belangstelling hebben voor ‘zorgverbreding’ in het onderwijs en voor integratie/inclusie van mensen met een verstandelijke belemmering, zoals bijvoorbeeld Downsyndroom, in het bijzonder.

Graaf, G. W. de, (2001). “Een wereld van verschil; interventies gericht op de sociale integratie van basisschoolleerlingen met Downsyndroom”. Wanneperveen: Stichting Down’s Syndroom, 100 blzn., geïllustreerd.

Uitverkocht

Back To Top