Settling Down DVD

0,00

“Settling Down” is gemaakt in opdracht van de Stichting Downsyndroom (SDS). Met deze video over jong-volwassenen met Downsyndroom op de drempel van zelfstandig wonen wil de SDS een breed publiek van ouders, professionele begeleiders, zorgaanbieders en beleidsmakers een beter inzicht verschaffen in deze thematiek.

Ouders van de huidige generatie jong-volwassenen met Downsyndroom hebben hun kind van het begin af aan opgevoed met de idealen van een inclusieve samenleving. Ze hebben geprobeerd hun kind te stimuleren in de ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren en ze hebben gewerkt aan de opbouw van een sociaal netwerk rondom hun kind binnen onze samenleving. Uitvliegen uit het ouderlijk nest is een volgende stap op deze weg.

Ten aanzien van mensen met Downsyndroom bestaan er stereotiepe te lage verwachtingen. In werkelijkheid is de range van functioneren echter groot. Ook wat betreft ‘wonen’ is er veelal meer mogelijk dan de meest beschermde woonvormen. Dat er meer mogelijk is, betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Het gaat daarbij om maatwerk. Er moet een situatie worden gecreëerd die past bij de individuele persoon en bij diens netwerk. In deze film zal er daarom een aantal verschillende woonvormen worden belicht, variërend van meer op jezelf wonen, naar in een groep wonen, en van door ouders opgezette projecten naar door de zorg georganiseerde woonvormen.

Aan de hand van portretten van vijf jong-volwassenen met Downsyndroom wordt een beeld geschetst van de voorbereiding op zelfstandig wonen en de realisatie daarvan. Wonen is daarbij meer dan een dak boven je hoofd. Het gaat om de totale opbouw van een volwassen leven inclusief werk, dagbesteding en sociale relaties. Ook bij deze aspecten wordt stil gestaan.

Wij verwachten dat dit programma ouders, de jong-volwassenen zelf, professionele begeleiders en het wijdere sociale netwerk zal stimuleren om die stappen te zetten die nodig zijn om de jongvolwassene te ondersteunen op de weg naar een zo zelfstandig mogelijk en zo goed mogelijk sociaal ingebed leven buiten het ouderlijk huis.

Dit artikel is niet meer te bestellen, de film kunt u online gratis bekijken.

Uitverkocht

Back To Top