Kleine stapjes

65,00

We hebben nu ook de app Kleine Stapjes. Als u de app Kleine Stapjes aanschaft, kunt u de map Kleine Stapjes tegen kostprijs aanschaffen. Zie hiervoor de aanwijzingen in de inleidende tekst van de app nadat u die aangeschaft heeft.

LET OP BIJ BESTELLING VANUIT HET BUITENLAND: Dit product kan alleen met pakketpost worden verzonden.

Kleine Stapjes is een early intervention-programma (`vroeghulp’) voor kleine kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het volledige programma bestaat uit acht boeken.

Boek 1: Inleiding bij Kleine Stapjes

In dit boek vindt u de achtergrondinformatie over Kleine Stapjes en worden manieren aangegeven waarop u het programma kunt gebruiken.

Boek 2: Het oefenplan van uw kind

In dit boek wordt uitgelegd hoe u taakstellingen moet kiezen voor een individueel kind en hoe u het kind kunt helpen die doelstellingen te bereiken binnen de gezinssituatie.

Boek 3: Communicatie

Dit boek gaat over het aanleren van taal, in het preverbale (als het kind nog geen woordjes zegt) zowel als in het verbale stadium (als het kind begint te praten). Taal wordt hier gepresenteerd in het kader van sociale interacties en de diverse vaardigheden worden aangeleerd via spel en `alledaagse’ activiteiten.

Boek 4: Grove Motoriek

Dit boek behandelt de vaardigheden waarbij gebruik gemaakt wordt van de grote spieren van het lichaam. Deze vaardigheden stellen een kind in staat om te zitten, te kruipen, te lopen, te klimmen, een bal te vangen, te fietsen, enz. Het is samengesteld door fysiotherapeuten die veel ervaring hebben in het werken met kleine kinderen met een belemmering.

Boek 5: Fijne Motoriek

Bij de fijn-motorische vaardigheden wordt gebruik gemaakt van de kleine spieren van de handen en de ogen. Deze vaardigheden bestrijken de gehele ontwikkeling vanaf het eerste grijpen van een baby naar ingewikkelde vaardigheden zoals tekenen en knippen. In dit boek komen tevens de vaardigheden op het gebied van het oplossen van problemen aan de orde evenals de ontwikkeling van begrippen als kleur, vorm en grootte.

Boek 6: Receptieve Taal

Bij receptieve taal gaat het om het begrijpen van de taal van anderen. Vaardigheden op dit gebied stellen een kind in staat om te luisteren naar wat anderen zeggen, opdrachten uit te voeren en, het allerbelangrijkste, zelf taal te gebruiken.

Boek 7: Persoonlijke en Sociale Vaardigheden

In dit boek gaat het om vaardigheden in de relaties met anderen, in het samenspelen en in het zelfstandig worden op het gebied van eten, aan- en uitkleden, naar de wc gaan en lichaamsverzorging.

Boek 8: Overzicht van Opeenvolgende Ontwikkelingsstappen

In het OOO komen de verschillende delen van Kleine Stapjes bij elkaar. Het is een verzameling invullijsten aan de hand waarvan een kind kan worden getoetst en die kan worden gebruikt als richtlijn bij het kiezen van taakstellingen.

 

LET OP BIJ BESTELLING VANUIT HET BUITENLAND: Dit product kan alleen met pakketpost worden verzonden.

Back To Top