Kleine stapjes, grote sprong – DVD

0,00

Kleine stapjes – grote sprong,
Nieuwe Nederlandse DVD over ’early intervention’

’Kleine stapjes, grote sprong’ is een Nederlandse DVD over ‘early intervention’ gemaakt in opdracht van de Stichting Downsyndroom (SDS).

’Early intervention’ wordt internationaal gezien als een zeer belangrijke vorm van ondersteuning van kinderen met een ontwikkelingsbelemmering. De SDS zet zich al sinds haar oprichting, er voor in om deze vorm van ondersteuning ook meer gemeengoed te laten worden in Nederland.

Met deze film, toegespitst op een aantal ‘best practices’ binnen de Nederlandse praktijk, wil de SDS een breed publiek van ouders, professionele begeleiders, zorgaanbieders en beleidsmakers een beter inzicht verschaffen in deze vorm van ondersteuning.

‘Early intervention’ is een systematische methodiek om de ontwikkeling van kinderen met een belemmering via kleine stapjes te stimuleren om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren binnen de samenleving. Daarbij omvat ‘early intervention’ niet alleen de begeleiding van het kind zelf, maar vooral ook van het directe netwerk van mensen rondom het kind.

Het gaat hierbij niet om een tijdrovende ‘training’ van heel bijzondere vaardigheden, maar juist om het het verwerven van vaardigheden waar kinderen in het dagelijks leven gebruik van kunnen maken. Uit de portretten van de gezinnen in deze film zal naar voren komen dat ‘early intervention’ moet worden gezien als een alerte manier van opvoeden.

In de film wordt getoond wat de methodiek van ‘early intervention’ inhoudt, hoe ouders dit inbouwen in het dagelijkse leven en hoe professionals hierbij de gezinnen kunnen ondersteunen. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal specifieke karakteristieken van jonge kinderen met Downsyndroom en de wijze waarop hiermee succesvol kan worden omgegaan. En vooral ook zal duidelijk worden dat we meer mogen en kunnen verwachten van kinderen met Downsyndroom.

De SDS verwacht dat dit audiovisuele programma ouders en hulpverleners zal enthousiasmeren voor ‘early intervention’ én dat het een impuls zal geven aan kwaliteitsverbetering van de professionele begeleiding bij ‘early intervention’. Het door de ouders en professionals in de film gebruikte ‘early intervention programma’ heet ‘Kleine Stapjes’. Dit ‘early intervention programma’ boek en een bijbehorende uitgebreide instructievideo, zijn ook weer verkrijgbaar via de SDS.

Samenstelling: Gert de Graaf en Wim Beijderwellen, regie: Wim Beijderwellen (2004)
’Kleine stapjes – grote sprong’ is een prodcutie van de Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m. WBM Productions BV, Abcoude, van ongeveer 25 minuten..

Dit artikel is niet meer te bestellen, de film kunt u online gratis bekijken.

Uitverkocht

Back To Top